Home Události Studujte u nás dálkově!

Co se děje v ŠECR Jihlava

Studujte u nás dálkově!

Všem zájemcům o dálkové studium nabízíme dva studijní obory

Studijní obor PODNIKATELSTVÍ MALÝCH FIREM připravuje absolventa pro podnikatelskou činnost. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů bez maturity, zakončených výučním listem a umožňuje získat úplné středoškolské vzdělání. Jedná se o tříleté dálkové nástavbové studium, které je ukončené maturitní zkouškou.
Tento obor lze studovat ve škole ve Žďáře nad Sázavou i v Jihlavě.

Studijní obor UČITEL, UČITELKA  MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ) připravuje absolventa pro práci s dětmi v mateřských školách a jiných předškolních a mimoškolních zařízeních. Obor je určen nejen pro absolventy základních škol, ale všem těm, kteří si potřebují doplnit vzdělání tohoto typu. Jedná se o pětileté dálkové studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Studentům s maturitou umožňujeme nastoupení do třetího ročníku.
Tento obor nabízí škola v Jihlavě.

Zápis do dálkového studia se koná 24. června 2014 na obou školách. Zašlete nám svoji přihlášku již dnes!
>>>Přihláška pro dálkové studium Podnikatelství<<<
>>>Přihláška pro dálkové studium Učitelka MŠ<<<

Informace o události

Sdílej

Aktuálně

 • OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2019/2020

  MŠMT zveřejnilo metodiku ochrany zdraví při konání přijímacích a maturitních zkoušek. Žádáme uchazeče, zákonné zástupce a maturanty o pečlivé prostudování ZDE. Každý uchazeč a maturant musí odevzdat čestné prohlášení ZDE.

 • ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

  MŠMT zveřejnilo pravidla pro konání maturitních zkoušek. Žádáme maturanty o pečlivé prostudování pravidel ZDE.

 • INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

  MŠMT zveřejnilo informace k přijímacímu řízení na střední školy. Žádáme zákonné zástupce uchazečů o prostudování informací ZDE.

 • Harmonogram ukončení školního roku 2019/2020

  11. 5. – otevření školy pro maturitní ročníky, konzultace dle speciálního rozvrhu jen na maturitní předměty

  15. 5. – uzavření klasifikace pro maturitní ročníky

  18. 5. – 5. 6. praktické maturitní zkoušky 4. C, 5. DP, 2. DPZ, 2. PZ

  26. 5. – praktická písemná maturitní zkouška 4. A, A1, 4. B

  26. 5. – předání vysvědčení pro maturitní ročníky

  27. 5. – praktická ústní maturitní zkouška 4. A1

  28. 5. – praktická ústní maturitní zkouška 4. A

  1. 6. – maturitní zkouška DT AJ, MAT

  2. 6. – maturitní zkouška DT ČJL, NJ

  8. 6. – jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT

  9. 6. – 12. 6. – otevření školy pro všechny studenty, konzultace dle speciálního rozvrhu

  12. 6. – uzavření klasifikace

  15. 6. – zveřejnění výsledků JPZ, ihned zveřejnění seznamu k přijetí, ihned odeslání nepřijatým uchazečům rozhodnutí o nepřijetí

  15. 6. – 19. 6. – ústní maturitní zkouška 4. A, A1, B, C, 5. DP

  17. - 19. 6. – zápis uchazečů do prvního ročníku denního studia dle oborů

  22. 6. – 26. 6. – ústní maturitní zkouška 2. DPZ, 2. PZ

  15. 6. – 26. 6. – provozní individuální praxe  z CR, PAD a PEP

  23. 6. – nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku v denním studiu

  23. 6. – náhradní termín jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT

  25. 6. –  zápis uchazečů do dálkového studia

  25. 6. – třídní schůzka nových 1. ročníků

  29. 6. – klasifikační pedagogická porada

  29. 6. – úklid tříd, tisk vysvědčení

  30. 6. – předání vysvědčení

 • Jmenování maturitní komise

  Jmenuji maturitní komise pro maturitní zkoušky v jarním termínu školního roku 2019/2020 – praktické zkoušky od 18. května do 5. června 2020 a ústní zkoušky od 15. června do 26. června 2020 pro třídy 4. A, A1, 4. B, 4. C, 5. DP, 2. PZ a 2DPZ v tomto složení: viz přílohy.

  V Jihlavě dne 4. května. 2020

  Ing. David Vítek

  ředitel školy

NAŠI UČITELÉ

 • Ing. David Vítek

  mail-icon Ředitel školy

  david.vitek@secrji.cz

  Vyučuje cestovní ruch, ekonomiku, marketing a management.

 • RNDr. Ladislav Vítek

  mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

  ladislav.vitek@secrji.cz

  Vyučuje matematiku, základy přírodních věd a biologii .

 • Mgr. Jiří Čada

  mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

  jiri.cada@secrji.cz

  Vyučuje základy přírodních věd (fyziku) a přístrojové a nádechové potápění.

 • Mgr. Iveta Haklová

  mail-icon Zástupce ředitele školy

  iveta.haklova@secrji.cz

  Vyučuje matematiku a italštinu.