Home ŠECR Jihlava Uzavření školy ode dne 15. února 2021 do 28. února 2021

Co se děje v ŠECR Jihlava

Uzavření školy ode dne 15. února 2021 do 28. února 2021

Dle Zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), § 69, přijalo MŠMT 12. února 2021 mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. Na základě těchto opatření je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 15. února 2021 do 28. února 2021.

Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující.

V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v tomto období distanční výuku

Ing. David Vítek

ředitel

Informace o události

Sdílej