Home ŠECR Jihlava Uzavření školy ode dne 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020

Co se děje v ŠECR Jihlava

Uzavření školy ode dne 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020

Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 2. listopadu do 20. listopadu 2020.

V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v tomto období distanční výuku.

Na základě krizového opatření ze dne 26. října 2020 nařizuji zaměstnancům ve výše uvedeném období využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Ing. David Vítek

ředitel

Informace o události

Sdílej