Home ŠECR Jihlava Výsledky přijímacího řízení

Co se děje v ŠECR Jihlava

Výsledky přijímacího řízení

Na úřední desce ZDE jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Zápis do denního studia:

20. května 2021 od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika,

21. května 2021 od 9:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a od 11:00 obor Právní administrativa.

K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení studenti bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!

Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.

Školné v denním studiu je 18 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září 2021 ve výši 1 800,- Kč.

Ing. David Vítek

ředitel

Informace o události

Sdílej