Home ŠECR Jihlava Změny u maturitní zkoušky jaro 2021

Co se děje v ŠECR Jihlava

Změny u maturitní zkoušky jaro 2021

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 na ŠECRu

Student maturitního ročníku 2020/2021 může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Studentovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Pokud bude úspěšný bude konat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2021. Student může požádat o dřívější termín.

 

Studentům maturitních ročníků odpadají nematuritní předměty:

4. A – MAT, FRJ, PRA, ITv, NJv, TEV, ZSV

4. A1 – MAT, FRJ, PRA, ITv, NJv, TEV, ZSV, DDK

4. B – MAT, FRJ, ITv, NJv, TEV, ZSV, RET, DDK

4. C – EKN, ZSV, MAT, nematuritní specializace

Dálkové obory jsou beze změny

 

Studentům maturitních předmětů budou posíleny tyto předměty:

4. A – EKN 1 hodina týdně

4. A1 – EKN 1 hodina týdně, MAVČ 1 hodina týdně

 

Didaktické testy:

U didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut.

Profilové zkoušky:

V rámci profilové části maturity, kam od letošního roku spadají písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, byly zrušeny písemné (slohové) práce. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty. Pro žáky, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové práce neruší a budou je konat i letos. 

Ústní zkoušky zůstávají povinné pro všechny.

Termíny:

Didaktické testy:  3. – 5. května 2021 (náhradní termín 14. – 16. června 2021)

Praktické maturitní zkoušky: 26. dubna – 7. května 2021

Ústní maturitní zkoušky: 17. – 28. května 2021

 

Informace od MŠMT zde

JZS_jaro-2021

JZS_jaro-2021_podrobne_schema

JZS_jaro-2021_Sdeleni-MSMT

maturita_final_elpo

vecny_zamer_MZ

Ing. David Vítek

ředitel

Informace o události

Sdílej