Home ŠECR Jihlava Změny u maturitní zkoušky jaro 2021

Co se děje v ŠECR Jihlava

Změny u maturitní zkoušky jaro 2021

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 na ŠECRu

Student maturitního ročníku 2020/2021 může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Studentovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Pokud bude úspěšný bude konat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2021. Student může požádat o dřívější termín.

 

Studentům maturitních ročníků odpadají nematuritní předměty:

4. A – MAT, FRJ, PRA, ITv, NJv, TEV, ZSV

4. A1 – MAT, FRJ, PRA, ITv, NJv, TEV, ZSV, DDK

4. B – MAT, FRJ, ITv, NJv, TEV, ZSV, RET, DDK

4. C – EKN, ZSV, MAT, nematuritní specializace

Dálkové obory jsou beze změny

 

Studentům maturitních předmětů budou posíleny tyto předměty:

4. A – EKN 1 hodina týdně

4. A1 – EKN 1 hodina týdně, MAVČ 1 hodina týdně

 

Didaktické testy:

U didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut.

Profilové zkoušky:

V rámci profilové části maturity, kam od letošního roku spadají písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, byly zrušeny písemné (slohové) práce. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty. Pro žáky, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové práce neruší a budou je konat i letos. 

Ústní zkoušky zůstávají povinné pro všechny.

Termíny:

Didaktické testy:  3. – 5. května 2021 (náhradní termín 14. – 16. června 2021)

Praktické maturitní zkoušky: 26. dubna – 7. května 2021

Ústní maturitní zkoušky: 17. – 28. května 2021

 

Informace od MŠMT zde

JZS_jaro-2021

JZS_jaro-2021_podrobne_schema

JZS_jaro-2021_Sdeleni-MSMT

maturita_final_elpo

vecny_zamer_MZ

Ing. David Vítek

ředitel

Informace o události

Sdílej

Aktuálně

 • Uzavření školy ode dne 27. února 2021 do 21. března 2021

  V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 27. února 2021 do 21. března 2021.

  Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. Dále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek a konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob.

  V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v tomto období distanční výuku.

  V případě cest mimo okres je nutné mít čestné prohlášení, ke stažení ZDE.

  Ing. David Vítek

  ředitel

 • Den průvodců

  Naše škola se účastnila natáčení videoprůvodce Jihlavy ke Dni průvodců.

  https://youtu.be/Vn_27WmO0MA

 • Jednotné přijímací zkoušky

  15. února 2021, vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). V návaznosti na tuto změnu bylo vydáno aktualizované jednotné zkušební schéma.

  Ing. David Vítek

  ředitel

 • Maturitní vázané písemné zkoušky profilové části

  Maturanti, kteří nejsou prvomaturanti školního roku 2020/2021 musí konat i písemné vázané zkoušky profilové části.

  Termíny jsou stanovené:

  Anglický jazyk - 6. května 2021 od 8:00 místnost M1

  Německý jazyk - 6. května 2021 od 8:00 místnost M2

  Český jazyk a literatura - 7. května 2021 od 8:00 místnost M1

  Ing. David Vítek

  ředitel

 • Uzavření školy ode dne 15. února 2021 do 28. února 2021

  Dle Zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), § 69, přijalo MŠMT 12. února 2021 mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. Na základě těchto opatření je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 15. února 2021 do 28. února 2021.

  Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující.

  V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v tomto období distanční výuku

  Ing. David Vítek

  ředitel

NAŠI UČITELÉ