Home ŠECR Jihlava Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Co se děje v ŠECR Jihlava

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny ZDE

Zápis do denního studia

2. května 2023 od 9:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a od 11:00 obor Právní administrativa

3. května 2023 od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení uchazeči bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!

Náhradní termín 5. května 2023 od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v denním studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč. Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.

Informace o události

classic-editor-rememberclassic-editor

Sdílej