Home Úřady a soudy

Úřady a soudy

Hodnocení spolupráce na úřadech a soudech

Hodnocení spolupráce mezi ŠECR a Okresním soudem

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou je institucí, která dlouhodobě vychází vstříc požadavkům středních, vyšších odborných a vysokých škol pro absolvování praxe jejich studentů. V případě ŠECRu se však jedná již o mnohaletou tradiční praxi v rámci studia oboru Veřejnosprávní činnost, které se každý rok účastní studenti od druhých ročníků a to v každém pololetí po dobu jednoho týdne. Celkem tedy v min. délce 10 pracovních dnů za kalendářní rok.

Od počátku vykonávání praxe se studenti školy stali neocenitelnou součástí pro zajištění každodenního chodu okresního soudu. Studenti se v průběhu této praxe postupně seznamují s fungováním soudních kanceláří, podatelnou, spisovnou a účastní se náslechů soudních jednání. Při těchto činnostech vykonávají rutinní i některé odborné administrativní práce a zároveň tak pomáhají ve složité době se řádným zpracováním náročné agendy všech soudních oddělení.

Tato forma spolupráce se osvědčila a velmi si ji vážíme, zvláště když je plněna k oboustranné spokojenosti. V případě studentů ŠECRu jsme byli s úrovní odvedené práce v naprosté většině spokojeni. Navíc, někteří bývalí studenti se posléze stávají i zaměstnanci okresního soudu a vstupují tak již do známého prostředí.

Ivan Kratochvil
ředitel správy soudu


 

Hodnocení praxe studentů na OSSZ Žďár nad Sázavou

Studenti ze Školy ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáře nad Sázavou se v rámci své studentské praxe seznamují s posláním a hlavními úkoly České správy sociálního zabezpečení a jejích územních organizačních jednotek – Okresních správ sociálního zabezpečení.

Podílejí se na administrativních činnostech všech oddělení OSSZ. V poslední době studenti projevují větší zájem o práci na OSSZ a tím se i lépe orientují v oblasti sociálního zabezpečení.

Mgr. Miroslav Lučka
ředitel OSSZ Žďár nad Sázavou


 

Hodnocení praxe na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou 

Vážená paní ředitelko,

již několik let odbor školství, kultury a sportu MěÚ ve Žďáře nad Sázavou spolupracuje s Vaší školou při organizaci výstavní části kulturního festivalu Slavnosti jeřabin. Umělecká díla jsou instalována v různých výstavních prostorách ve městě.

Studenti ze Školy ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáře nad Sázavou v rámci studentské praxe hlídají prostor kaple sv. Barbory a informují návštěvníky města i samotné občany o prostoru kaple i o výstavě. Vystupování studentů je bezchybné, informace jsou přesné, časové rozmezí hlídaného objektu je vždy dodržováno.

Město Žďár nad Sázavou si velice váží spolupráce se Školou ekonomiky a cestovního ruchu v rámci podpory festivalu Slavnosti jeřabin, jedné z největších kulturních akcí ve městě.

S pozdravem Dana Hrstková


Sdílej