Home Úřední deska

Úřední deska

Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:

Přihláška k maturitní zkoušce jaro 2022

Přihlášku k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2022 je nutné podat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2021.

Zápis do dálkového studia a kombinovaného studia

24. června. 2022 od 9:00 do 15:00 hod. – s sebou občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny.

Školné v maturitních oborech je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč.

Školné v učebním oboru je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 1 500,- Kč.

V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.

 

Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy

1. DPZ (zkrácené 2leté – 1. ročník)

 

2. PZ (zkrácené 2leté – 2. ročník – roční studium)

 

1. DP (dálkové 5leté – 1. ročník)

 

Kombinované studium oboru RVP 41-51-H/02 Včelař, ŠVP Včelař – zpracovatel včelích produktů

1. ZKV (zkrácené kombinované 2 roky)

 

Státní přijímací zkouška na denní maturitní studium

  1. termín: 12. dubna 2022
  2. termín: 13 dubna 2022

Zápis do denního studia

27. května 2022 od 9:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a od 11:00 obor Právní administrativa.

28. května 2022 od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika,

Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.

Náhradní termín 29. května 2022 od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v maturitních oborech je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč.

 

Pořadí uchazečů k přijetí

Denní studium

Výsledek přijímacího řízení najdete v níže uvedených seznamech pod evidenčním číslem své přihlášky ke studiu – evidenční číslo je uvedeno také v pozvánce k přijímacím zkouškám. V případě, že své evid. číslo nemáte, vyžádejte si ho emailem na adrese: skola@secrji.cz.

RVP: 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVP: Učitel, učitelka mateřské školy

Třída 1. C

 

RVP: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu

Třída 1. A, A1, A2

 

RVP: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP: Právní administrativa

Třída 1. B

 

 

Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy

1. DPZ (zkrácené 2leté – 1. ročník)

Seznam všech uchazečů (řazený podle data přijetí přihlášky ve škole)

 

2. PZ (zkrácené 2leté – 2. ročník – roční studium)

Seznam všech uchazečů (řazený podle data přijetí přihlášky ve škole)

 

2. DP (dálkové 5leté – 2. ročník)

 

Dálkové studium oboru RVP Podnikání,  ŠVP Podnikatelství malých firem

2. DS (dálkové 3leté – 2. ročník)

Sdílej