Home Úřední deska

Úřední deska

Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – výsledky

Zápis do denního studia ve 2. kole

26. května 2023 od 10:00  obor Právní administrativa a evropská integrace

K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení uchazeči bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!

Školné v denním studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč. Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 ZDE

Proti tomuto rozhodnutí je možné se dle § 60e odst. 3 školského zákona odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, tj. do 3 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů dne 28. 4. 2023. Odvolání musí podle § 82 odst. 2 správního řádu obsahovat mimo jiné uvedení, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež vydání rozhodnutí předcházelo. Odvolání se podává u zdejší školy a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina.

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve výroku uvedené škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v této střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Seznam uchazečů:

ŠVP: Právní administrativa a evropská integrace
RVP: VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Pořadí Evidenční číslo přihlášky Body Přijat/nepřijat
1 20712023 98,83 přijat
2 20802023 97,67 přijat
3 20512023 93,50 přijat
4 20832023 89,83 přijat
5 20612023 89,17 přijat
6 201132023 85,17 přijat
7 201152023 84,83 přijat
8 20962023 83,33 přijat
9 201122023 82,67 přijat
10 20412023 82,17 přijat
11 20822023 81,17 přijat
12 20492023 79,83 přijat
13 20862023 79,50 nepřijat
14 201232023 78,17 nepřijat
15 20532023 78,17 nepřijat
16 20402023 76,50 nepřijat
17 201212023 76,50 nepřijat
18 20552023 75,83 nepřijat
19 20692023 74,50 nepřijat
20 20432023 74,17 nepřijat
21 20852023 74,00 nepřijat
22 20732023 73,50 nepřijat
23 20662023 73,17 nepřijat
24 201052023 72,50 nepřijat
25 20422023 71,33 nepřijat
26 201082023 70,50 nepřijat
27 20522023 70,33 nepřijat
28 20912023 70,00 nepřijat
29 201012023 70,00 nepřijat
30 20472023 70,00 nepřijat
31 20372023 69,17 nepřijat
32 20772023 68,83 nepřijat
33 201252023 68,83 nepřijat
34 20972023 68,67 nepřijat
35 20892023 68,00 nepřijat
36 20942023 67,33 nepřijat
37 201202023 67,33 nepřijat
38 20902023 65,83 nepřijat
39 201112023 65,67 nepřijat
40 20812023 65,50 nepřijat
41 201032023 65,17 nepřijat
42 20882023 64,50 nepřijat
43 201172023 63,33 nepřijat
44 20922023 62,83 nepřijat
45 20482023 61,83 nepřijat
46 20562023 61,83 nepřijat
47 20542023 61,50 nepřijat
48 20642023 61,50 nepřijat
49 20672023 59,67 nepřijat
50 20932023 59,50 nepřijat
51 20702023 58,83 nepřijat
52 20602023 58,00 nepřijat
53 201182023 57,17 nepřijat
54 201002023 56,83 nepřijat
55 201222023 55,17 nepřijat
56 20392023 55,00 nepřijat
57 20352023 54,33 nepřijat
58 20762023 54,00 nepřijat
59 20742023 52,83 nepřijat
60 201192023 51,67 nepřijat
61 20632023 50,67 nepřijat
62 201122023 50,17 nepřijat
63 20382023 50,00 nepřijat
64 201242023 50,00 nepřijat
65 20992023 49,83 nepřijat
66 201072023 49,83 nepřijat
67 20982023 49,17 nepřijat
68 20752023 47,83 nepřijat
69 20362023 47,33 nepřijat
70 20462023 45,67 nepřijat
71 201042023 44,00 nepřijat
72 20652023 42,17 nepřijat
73 201022023 33,50 nepřijat
74 201162023 4,17 nepřijat

 

Zápis do dálkového studia a kombinovaného studia

23. června 2023 od 9:00 

K zápisu si přineste občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

Školné v maturitních oborech je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč.

Školné v učebním oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 1 500,- Kč.

V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.

 

Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy

1. DPZ (zkrácené 2leté – 1. ročník)

Pořadí Evidenční číslo přihlášky Příjmení Jméno Přijat/nepřijat
1 32012023 Krajíčková Kateřina přijat
2 32022023 Malá Daniela přijat
3 32042023 Obrdlíková Adéla přijat
4 32052023 Přibylová Kamila přijat
5 32062023 Tomková Dagmar přijat
6 32072023 Šubová Veronika přijat
7 32082023 Peterková Eva přijat
8 32092023 Kakačová Jana přijat
9 32102023 Tesařová Iveta přijat
10 32112023 Přidalová Dominika přijat
11 32122023 Tvarůžková Vendula přijat
12 32132023 Svobodová Andrea přijat
13 32142023 Pospíšilíková Gabriela přijat
14 32152023 Nevídalová Soňa přijat
15 32162023 Vodičková Klára přijat
16 32172023 Špiklová Nikola přijat
17 32212023 Stejskalová Klára přijat
18 32232023 Kováčová Alena přijat
19 32242023 Hemrová Ludmila přijat
20 32252023 Baráková Dominika přijat
21 32262023 Králíková Kateřina přijat
22 32272023 Chytrá Jana přijat
23 32282023 Buzková Zdeňka přijat
24 32302023 Přibylová Aneta přijat
25 32322023 Kovaříková Nikola přijat
26 32332023 Reichel Marie přijat
27 32342023 Tlustošová Veronika přijat
28 32352023 Uhlířová Iva přijat
29 32362023 Dovrtělová Hana přijat
30 32382023 Procházková Kristýna přijat
31 32392023 Vorálková Veronika nepřijat
32 32402023 Kratěnová Veronika nepřijat
33 32412023 Žáková Romana nepřijat
34 32422023 Sobotková Monika nepřijat
35 32442023 Hanáková Tereza nepřijat
36 32452023 Potůčková Ladislava nepřijat
37 32472023 Horčicová Klára nepřijat
38 32482023 Lamačová Veronika nepřijat
39 32502023 Svobodová Lenka nepřijat
40 32522023 Špičková Irena nepřijat
41 32532023 Pospíšilová Eva nepřijat
42 32542023 Babáková Zdenka nepřijat
43 32552023 Kubová Hana nepřijat
44 32562023 Průdková Tereza nepřijat
45 32572023 Konečná Dana Lea nepřijat
46 32602023 Marešová Barbora nepřijat
47 32612023 Entová Klára nepřijat
48 32622023 Dluhošová Hana nepřijat
49 32632023 Flíborová Andrea nepřijat
50 32642023 Holasová Petra nepřijat
51 32652023 Kubátová Julie nepřijat
52 32662023 Müllerová Adéla nepřijat
53 32672023 Kasáčková Zdeňka nepřijat
54 32682023 Flíborová Kateřina nepřijat
55 32692023 Šlampová Miroslava nepřijat
56 32702023 Richterová Lucie nepřijat
57 32712023 Vidláková Marcela nepřijat
58 32722023 Sedláková Barbora nepřijat
59 32732023 Brychtová Aneta nepřijat
60 32742023 Beláková Veronika nepřijat
61 32772023 Indrychová Lucie nepřijat
62 32792023 Křivánková Kateřina nepřijat
63 32802023 Šrotýřová Petra nepřijat
64 32812023 Altrichterová Veronika nepřijat
65 32822023 Nikolič Eva nepřijat
66 32832023 Bildová Lucie nepřijat
67 32842023 Rohlíková Táňa nepřijat
68 32862023 Dvořáková Magdalena nepřijat
69 32872023 Rozmarinová Kateřina nepřijat
70 32892023 Ambrožová Marie nepřijat
71 32912023 Bíbrová Magdaléna nepřijat
72 32922023 Machová  Kateřina nepřijat
73 32932023 Kováčiková Leona nepřijat
74 32942023 Borkovcová Veronika nepřijat
75 32952023 Došková Alena nepřijat
76 32962023 Svobodová Simona nepřijat
77 32982023 Počtová Lucie nepřijat
78 3210023 Rubešová Eliška nepřijat
79 3210123 Nekudová Natálie nepřijat
80 3210223 Maráková Lenka nepřijat
81 3210323 Smutná Marcela nepřijat
82 3210423 Krpcová  Kateřina nepřijat
83 3210523 Holá Tereza nepřijat
84 3210623 Roučková Jana nepřijat
85 3210723 Koutníková Ladislava nepřijat
86 3210823 Šaldová Jana nepřijat
87 3210923 Hlaváčová Jana nepřijat
88 3211023 Luňáček Milan nepřijat
89 3211123 Kourková Pavlína nepřijat
90 3211223 Horníčková  Lenka nepřijat
91 3211323 Vencovská Gabriela nepřijat
92 3211423 Trávníčková Jana nepřijat
93 3211523 Koštiálová Radka nepřijat
94 3211623 Běhalová Lucie nepřijat
95 3211723 Böhmová Šárka nepřijat
96 3211923 Šteflová Barbora nepřijat
97 3212023 Jackuláková Aneta nepřijat
98 3212123 Bajerová Martina nepřijat
99 3212223 Navrátilová Gabriela nepřijat
100 3212323 Svatková Monika nepřijat
101 3212423 Hrubá Kateřina nepřijat
102 3212523 Veselá Lucie nepřijat
103 3212623 Pešková Simona nepřijat
104 3212723 Pešková Michaela nepřijat
105 3212823 Kosařová Lenka nepřijat
106 3212923 Zimmermannová Marta nepřijat
107 3213023 Hánová  Jana nepřijat
108 3213123 Stachovičová Tereza nepřijat
109 3213223 Šorfová  Petra nepřijat
110 3213323 Severýnová Monika nepřijat
111 3213423 Rutarová Hana nepřijat
112 3213523 Nevřelová Petra nepřijat
113 3213623 Bartušková  Jana nepřijat
114 3213723 Prchalová Hana nepřijat
115 3213823 Bachřáková Nora nepřijat
116 3213923 Mužátková Hana nepřijat
117 3214023 Pochopová Ester nepřijat
118 3214123 Dušková Hana nepřijat
119 3214323 Moulisová Krejčí Hana nepřijat
120 3214423 Polášková Lucie nepřijat
121 3214523 Prokopová Nikola nepřijat
122 3214623 Konířová Eva nepřijat
123 3214723 Vencálková Marie nepřijat
124 3214823 Koukolová Markéta nepřijat
125 3214923 Motáková Renáta nepřijat
126 3215023 Ondráčková Ludmila nepřijat
127 3215123 Hradečná Monika nepřijat
128 3215223 Zelená Martina nepřijat
129 3215323 Kyršová Ivana nepřijat
130 3215423 Ventluková Kristýna nepřijat
131 3215523 Semrádová Sabina nepřijat
132 3215623 Dolanová Tereza nepřijat
133 3215723 Horáková Veronika nepřijat
134 3215823 Novotná Natálie nepřijat
135 3215923 Dastychová Soňa nepřijat
136 3216023 Všetečková Martina nepřijat
137 3216123 Svobodová Petra nepřijat
138 3216223 Bergerová Jana nepřijat
139 3216323 Vachalová Kristýna nepřijat
140 3216423 Čížková Dana nepřijat
141 3216523 Bátorová Adéla nepřijat
142 3216623 Slámová Barbora nepřijat
143 3216723 Pálenská Markéta nepřijat
144 3216823 Třasáková Leona nepřijat
145 3216923 Kalousová Jaroslava nepřijat
146 3217023 Veselá Jitka nepřijat
147 3217123 Krejčí Veronika nepřijat
148 3217223 Kašparová Markéta nepřijat
149 3217323 Salátová Tereza nepřijat
150 3217423 Hrdá Hana nepřijat
151 3217523 Krčková Dalena nepřijat
152 3217623 Coufalová Iva nepřijat
153 3217723 Strouhalová Lucie nepřijat
154 3217823 Wirgler Martin nepřijat
155 3217923 Kostková Kateřina nepřijat
156 3218023 Kukolová Šárka nepřijat
157 3218123 Hůrková Jitka nepřijat
158 3218223 Bartošová Jana nepřijat
159 3218323 Mixová Martina nepřijat
160 3218423 Borovcová Alexandra nepřijat
161 3218523 Jarnotová Barbora nepřijat
162 3218723 Kupčíková Magdalena nepřijat
163 3218823 Komínková Eliška nepřijat
164 3218923 Červenková Kateřina nepřijat
165 3219023 Trávníčková Jitka nepřijat
166 3219123 Loužecká  Michaela nepřijat
167 3219223 Kourková Erika nepřijat
168 3219323 Dáňová Monika nepřijat
169 3219423 Uličná Kristýna nepřijat
170 3219523 Volešová Hana nepřijat
171 3219623 Korvasová Iveta nepřijat
172 3219723 Čermáková Hana nepřijat
173 3219823 Vaculčíková Jana nepřijat
174 3219923 Benková Jana nepřijat
175 3220023 Richtermocová Lucie nepřijat
176 3220123 Pirová Barbora nepřijat
177 3220223 Pavézková Natálie nepřijat
178 3220323 Hrůzová Petra nepřijat
179 3220423 Plíhalová Věra nepřijat
180 3220523 Hegnerová Martina nepřijat
181 3220623 Vítková Kateřina nepřijat
182 3220723 Vaňková Klára nepřijat
183 3220823 Furchová Anna nepřijat
184 3220923 Procházková Michaela nepřijat
185 3221023 Benešová Anna nepřijat
186 3221123 Fabíková Radka nepřijat
187 3221223 Matyáš Ladislav nepřijat
188 3221323 Lášková Martina nepřijat
189 3221423 Humlová Iveta nepřijat
190 3221623 Holcová Eva nepřijat
191 3221723 Nováková Eva nepřijat
192 3221823 Švandová Šárka nepřijat
193 3221923 Havlíková Aneta nepřijat
194 3222123 Dostálová Veronika nepřijat
195 3222223 Fialová Petra nepřijat
196 3222323 Saláková Martina nepřijat
197 3222423 Ženatá Kateřina nepřijat
198 3222523 Šašková Petra nepřijat
199 3222623 Rašovská Veronika nepřijat
200 3222723 Krajíčková Lucie nepřijat
201 3222823 Boušková Hana nepřijat
202 3222923 Sadílková Kateřina nepřijat
203 3223023 Vyziblová Žaneta nepřijat
204 3223123 Mužíková Hana nepřijat

 

2. PZ (zkrácené 2leté – 2. ročník – roční studium)

Pořadí Evidenční číslo přihlášky Příjmení Jméno Přijat/nepřijat
1 31012023 Sassmannová Lenka přijat
2 31022023 Killerová Nikola přijat
3 31032023 Štefančiková Lada přijat
4 31042023 Sobotka Nikol přijat
5 31062023 Kocandová Miroslava přijat
6 31072023 Batová Veronika přijat
7 31082023 Klementová Hana přijat
8 31092023 Pokorná Adéla přijat
9 31102023 Dvorská Lenka přijat
10 31112023 Pauločáková Klára přijat
11 31132023 Páleníková Barbora přijat
12 31142023 Kašpárková Klára přijat
13 31152023 Kulhánková Michaela přijat
14 31162023 Cahová Adéla přijat
15 31172023 Olachová Pavla přijat
16 31182023 Tapšíková Monika přijat
17 31192023 Dostálová Renata přijat
18 31202023 Němcová Jitka přijat
19 31212023 Kazdová Zuzana přijat
20 31222023 Flejberková Irena přijat
21 31232023 Drašarová Iveta přijat
22 31252023 Veselá Markéta přijat
23 31262023 Ševčíková Kristýna přijat
24 31282023 Brožková Lenka přijat
25 31302023 Klímová Edita přijat
26 31312023 Freislebenová Anežka přijat
27 31322023 Černohousová Anežka přijat
28 31332023 Valkárová Radoslava přijat
29 31342023 Švarcová Jana přijat
30 31352023 Mudříková Pavlína přijat
31 31362023 Soukupová Petra nepřijat
32 31372023 Včelová Tereza nepřijat
33 31392023 Hanáčková Vladimíra nepřijat
34 31402023 Lemperová Michaela nepřijat
35 31412023 Ondrůjová Kristýna nepřijat
36 31422023 Kročilová Monika nepřijat
37 31432023 Matušková Mária nepřijat
38 31442023 Böhmová Miroslava nepřijat
39 31452023 Minářová Jana nepřijat
40 31462023 Kejíková Kristýna nepřijat
41 31472023 Dymáčková Lucia nepřijat
42 31482023 Galleová Kristýna nepřijat
43 31492023 Hrbková Dagmar nepřijat
44 31502023 Jurenová Miroslava nepřijat
45 31512023 Hradecká Karolína nepřijat
46 31522023 Bocková Andrea nepřijat
47 31532023 Harásková Lucie nepřijat
48 31542023 Sadloňová Michaela nepřijat
49 31552023 Novotná Eliška nepřijat
50 31562023 Kašparcová Martina nepřijat
51 31572023 Šnajdárová Eva nepřijat
52 31582023 Češková Iveta nepřijat
53 31592023 Haldová Kristýna nepřijat
54 31602023 Kněžínková Adéla nepřijat
55 31612023 Michková Alžběta nepřijat
56 31622023 David Jessica Sandra nepřijat
57 31632023 Zoubková Jana nepřijat
58 31642023 Borková Lucie nepřijat
59 31652023 Ryšánová Marie nepřijat
60 31662023 Olašinová Nela nepřijat
61 31672023 Kučerová Zuzana nepřijat
62 31682023 Donatová Markéta nepřijat
63 31692023 Kočvárková Eva nepřijat
64 31702023 Leupoldová Veronika nepřijat
65 31712023 Mlejnková Karolína nepřijat
66 31722023 Misiorzová Tereza nepřijat
67 31732023 Nováková Pavla nepřijat
68 31742023 Dudková Šárka nepřijat
69 31752023 Střešňáková Eva nepřijat
70 31762023 Šopfová Lucie nepřijat
71 31772023 Krůzová Marcela nepřijat
72 31782023 Šušlová Veronika nepřijat
73 31792023 Dubová Marie nepřijat
74 31802023 Eichlerová Kamila nepřijat
75 31832023 Cahová Romana nepřijat
76 31842023 Bursíková Koldánová Martina nepřijat
77 31852023 Paurová Michaela nepřijat
78 31862023 Klusová Anežka nepřijat
79 31872023 Svobodová Markéta nepřijat
80 31882023 Dolenská Kateřina nepřijat
81 31892023 Pavlíčková Žaneta nepřijat
82 31902023 Pohanková Tereza nepřijat
83 31912023 Klatovská Kateřina nepřijat
84 31922023 Macová Melisa nepřijat
85 31932023 Vařeková Eva nepřijat
86 31942023 Krupilová Kateřina nepřijat
87 31952023 Laumerová Hana nepřijat
88 31962023 Půžová Jana nepřijat
89 31972023 Dočekalová Monika nepřijat

 

Kombinované studium oboru RVP 41-51-H/02 Včelař, ŠVP Včelař – zpracovatel včelích produktů

1. ZKV (zkrácené kombinované 2 roky – 1. ročník)

Pořadí Evidenční číslo přihlášky Příjmení Jméno Přijat/nepřijat
1 50012023 Kaňkovská Věra přijat
2 50022023 Bartes Tomáš přijat
3 50032023 Jantošovičová Hana přijat
4 50042023 Tůma  Jiří přijat
5 50052023 Matějek Marek přijat
6 50062023 Votýpka Pavel přijat
7 50072023 Hanáková Jitka přijat
8 50082023 Havlena Ondřej přijat
9 50092023 Paulík Jan přijat
10 50102023 Kotlán Karel přijat
11 50112023 Dorokhova Nadiia přijat
12 50122023 Lujc Jan přijat
13 50132023 Bouček Petr přijat
14 50142023 Jelínková Romana přijat

Sdílej