Home Úřední deska

Úřední deska

Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:

Státní přijímací zkouška na denní maturitní studium

  1. termín: 3. května 2021
  2. termín: 4. května 2021

Zveřejnění výsledků je možné nejdříve 19. května 2021.

Zápis do denního studia

20. května 2021 od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, 21. května 2021 od 9:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a od 11:00 obor Právní administrativa.

K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení studenti bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!

Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.

Náhradní termín 28. května 2021 od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v denním studiu je 18 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září 2021 ve výši 1 800,- Kč.

MŠMT v pátek 7. května 2021 vydalo Dodatek k opatření obecné povahy, kterým je stanoveno posunutí termínu přihlašování k náhradnímu termínu u tzv. duplikovaných uchazečů (tzn. uchazečů, kteří se hlásili pouze na jednu školu/obor, kde byla jednotná zkouška součástí přijímacího řízení do čtyřletého oboru / nástavbového studia), kteří se nedostavili na jeden ze dvou termínů, které měli konat na stejné škole.

Tito uchazeči mají nově automaticky nárok na náhradní termín zkoušky (nezáleží tedy na řediteli školy, zda důvod omluvy uzná), ale musí do pátku 14. května* potvrdit zájem o konání zkoušky v náhradním termínu.

Na ostatní uchazeče se Dodatek k OOP nevztahuje. U nich tedy v souladu se školským zákonem platí, že se musí do 3 dnů od konání zkoušky omluvit a ředitel školy musí důvod jejich omluvy uznat, aby se mohli účastnit náhradního termínu. Omluvy těchto uchazečů je třeba vypořádat do dnešního dne, tj. úterý 11. května. Jedná se o:

uchazeče o víceleté gymnázium;
uchazeče, kteří se hlásili na čtyřletý obor / nástavbové studium na dvě různé školy/obory;
duplikované uchazeče, kteří se nezúčastnili ani jednoho ze dvou řádných termínů.

Zápis do dálkového a kombinovaného studia

4. června. 2021 od 9:00 do 15:00 hod. – s sebou občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny.

Školné v  dálkovém studiu je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné.

 

Pořadí uchazečů k přijetí

Denní studium

Výsledek přijímacího řízení najdete v níže uvedených seznamech pod evidenčním číslem své přihlášky ke studiu – evidenční číslo je uvedeno také v pozvánce k přijímacím zkouškám. V případě, že své evid. číslo nemáte, vyžádejte si ho emailem na adrese: skola@secrji.cz.

RVP 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVP Učitel, učitelka mateřské školy

Třída 1. C

 

RVP 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
ŠVP Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu

Třída 1. A, A1, A2

 

 

RVP 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP Právní administrativa

Třída 1. B

 

 

Zápis do dálkového studia

K zápisu přineste občanský průkaz, zápisné 1 000,- Kč a zálohu na školné na září 2021 ve výši 1 500,- Kč (roční školné činí 15.000,- Kč).V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.

Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy

1. DPZ (zkrácené 2leté – 1. ročník)

Pořadí Příjmení
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Seznam všech uchazečů (řazený podle data přijetí přihlášky ve škole)

 

2. PZ (zkrácené 2leté – 2. ročník – roční studium)

Pořadí Příjmení
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Seznam všech uchazečů (řazený podle data přijetí přihlášky ve škole)

 

2. DP (dálkové 5leté – 2. ročník)

Pořadí Příjmení
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
12.  
13.  
14.  
15.  

 

Dálkové studium oboru RVP Podnikání,  ŠVP Podnikatelství malých firem

2. DS (dálkové 3leté – 2. ročník)

Pořadí Příjmení
   
   
   
   
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

Sdílej