Home Úřední deska

Úřední deska

Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:

Zápis do denního studia

30. 4. 2019, od 8:00 obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Právní administrativa, od 10:00 obor Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu.

Náhradní termín 7. 5. 2019 od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v denním studiu je 18 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září 2019 ve výši 1 800,- Kč.

K zápisu se musí dostavit všichni uchazeči v doprovodu zákonného zástupce se zápisovým lístkem (i ti, kteří na naší školu nechtějí nastoupit)!

 

Pořadí studentů k přijetí

Denní studium

RVP 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVP UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Třída 1. C

Pořadí Evidenční číslo Pořadí body Přijetí
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

RVP 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
ŠVP Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu

Třída 1. A, A1, A2

Pořadí Evidenční číslo Pořadí body Přijetí
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Volná místa do 2. kola přijímacího řízení.

RVP 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP Právní administrativa

Třída 1. B

Pořadí Evidenční číslo Pořadí body Přijetí
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy

  1. DPZ
Pořadí Příjmení Ročník
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

2. PZ

Pořadí Příjmení Ročník
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Zápis k dálkovému studiu se bude konat dne 25. 6. 2019 od 9:00 hod, náhradní termín 28. 6. 2019 od 9:00 hod v budově školy, 1. patro. V případě, že se k zápisu nemůžete v uvedených termínech dostavit, žádáme o zaslání omluvy a dohodnutí náhradního termínu. Ke studiu bude přijato 33 uchazečů do každé uvedené třídy.
 
K zápisu přineste občanský průkaz, zápisné 1 000,- Kč a zálohu na školné na září 2018 ve výši 1 500,- Kč (roční školné činí 15.000,- Kč).

V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.

Sdílej