Home Úřední deska

Úřední deska

Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:

Zápis do denního studia

28. dubna 2021 od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, 29. dubna 2021 od 10:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a 30. dubna 2021 od 10:00 obor Právní administrativa, .

K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení studenti bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!

Náhradní termín bude upřesněn od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v denním studiu je 18 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné.

Zápis do dálkového a kombinovaného studia

24. června. 2021 od 9:00 do 15:00 hod. – s sebou občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, uchazeči o tříleté studium výuční list.

Školné v  dálkovém studiu je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné.

 

Pořadí uchazečů k přijetí

Denní studium

Výsledek přijímacího řízení najdete v níže uvedených seznamech pod evidenčním číslem své přihlášky ke studiu – evidenční číslo je uvedeno také v pozvánce k přijímacím zkouškám. V případě, že své evid. číslo nemáte, vyžádejte si ho emailem na adrese: skola@secrji.cz.

RVP 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVP Učitel, učitelka mateřské školy

Třída 1. C

 

RVP 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
ŠVP Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu

Třída 1. A, A1, A2

 

 

RVP 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP Právní administrativa

Třída 1. B

 

 

Zápis do dálkového studia

Zápis k dálkovému studiu se bude konat dne 25. 6. 2020 od 9:00 hod, náhradní termín 29. 6. 2020 od 9:00 hod v budově školy, 1. patro. V případě, že se k zápisu nemůžete v uvedených termínech dostavit, žádáme o zaslání omluvy a dohodnutí náhradního termínu. Ke studiu bude přijato 32 uchazečů do každé uvedené třídy.
 
K zápisu přineste občanský průkaz, zápisné 1 000,- Kč a zálohu na školné na září 2020 ve výši 1 500,- Kč (roční školné činí 15.000,- Kč).V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.

Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy

1. DPZ (zkrácené 2leté – 1. ročník)

Pořadí Příjmení
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Seznam všech uchazečů (řazený podle data přijetí přihlášky ve škole)

 

2. PZ (zkrácené 2leté – 2. ročník – roční studium)

Pořadí Příjmení
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Seznam všech uchazečů (řazený podle data přijetí přihlášky ve škole)

 

2. DP (dálkové 5leté – 2. ročník)

Pořadí Příjmení
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
12.  
13.  
14.  
15.  

 

Dálkové studium oboru RVP Podnikání,  ŠVP Podnikatelství malých firem

2. DS (dálkové 3leté – 2. ročník)

Pořadí Příjmení
   
   
   
   
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

Sdílej