Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Dotace EU > Dotační program I-KAP II

Dotační program I-KAP IILogo EU MŠMT

Název projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II. –
Učíme se ze života pro život
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364
Datum zahájení realizace projektu 15. 2. 2021
Datum ukončení realizace projektu 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.