Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Informace o škole

Informace o škole

Vize školy

Chceme vychovat žáky, kteří mají konkrétní odborné znalosti, vidí souvislosti mezi jednotlivými předměty, jsou schopni pracovat nebo podnikat v perspektivních oblastech národního hospodářství. Naším cílem je úspěšná budoucnost našich absolventů.

Poslání školy

Škola se zabývá výchovou středoškolských odborníků pro oblast cestovního ruchu, oblast služeb, chce s předstihem reagovat na potřebu odborníků v soukromém sektoru, v systému státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, školství a všude tam, kde je zapotřebí komunikace s klientem. Chceme vychovávat odborníky, kteří mají velmi dobré uplatnění na trhu práce v regionu a celé ČR.

Informace o škole ekonomiky a cestovního ruchu

Zřizovatelem školy je International Education Center, s. r. o.
Zřizovatel a škola jsou členem Sdružení obcí Vysočiny, Hospodářské komory Jihlava, Sdružení soukomých škol Čech, Moravy a Slezska.

Sdružení obcí Vysočiny
Hospodářská komora Jihlava
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Soukromá škola ekonomiky a cestovního ruchu vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních škol tohoto typu v České republice. Je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Ve škole je možné studovat tyto obory: Ekonomika a cestovní ruch, Učitel(ka) mateřské školy, Právní administrativa a evropská integrace, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu, Podnikatelství malých firem a Včelař – zpracovatel včelích produktů.

Všechny naše obory jsou propojené ekonomikou. Absolvent tedy kromě odborného vzdělání získává ekonomické znalosti a dovednosti, které může dále využít například pro podnikání. Zásadním způsobem se tak rozšířují možnosti uplatnění našich absolventů.

Základ výuky tvoří odborné předměty dle zvoleného oboru. Pro cestovní ruch jsou to světové jazyky – anglický, německý, francouzský, španělský, italský a dějepis a zeměpis. Pro předškolní a mimoškolní pedagogiku je to biologie člověka, psychologie a pedagogika a výběr ze čtyř specializací: hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a dramatická výchova. U právní administrativy je to psychologie a právo.

Zásadní důraz klademe na absolvování praxí, které doplňují, případně rozšiřují, teoretické znalosti studentů. Pro obor Učitel(ka) mateřské školy provozujeme vlastní mateřskou školu.

Studium na škole je zakončeno maturitou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky, praktické a teoretické zkoušky z odborných předmětů.

Škola veškeré prostředky investuje zpět do zlepšení vybavení školy a zvýšení úrovně výuky. Škola má stabilní pedagogický sbor, který je plně aprobován.

Myslíme na zdraví studentů

V učebnách máme rekuperační jednotky, které neustále udržují zdravé prostředí. Lépe se nám přemýšlí a máme minimální absenci.

Myslíme na zdraví studentů

Myslíme ekologicky

Budova školy je zateplená, okna jsou nová tepelně izolační. Nástavba školy je dřevostavba v pasivním standardu.

Na střeše máme nainstalované dvě fotovoltaické elektrárny. V kotelně máme nové úsporné kondenzační kotle. Svítíme úsporně LED panely.

Budova školy Myslíme ekologicky Myslíme ekologicky

Kontaktní údaje Dny otevřených dveří