Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Úřední deska

Úřední deska

Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:

Výsledky přijímacího řízení ve 3. kole

Výsledky přijetí - Předškolní a mimoškolní pedagogika - Učitel(ka) mateřské školy - 2 roky

Registracni_cislo Poradi_uchazece Body DiPSy Přijetí/nepřijetí
535480 1 100,00 Přijat
535550 2 80,00 Přijat
535479 3 60,00 Přijat
535483 4 41,67 Přijat
531837 5 37,50 Přijat
504524 6 37,50 Přijat
531978 7 37,50 Přijat
532599 8 37,50 Přijat
438436 9 30,00 Přijat
506187 10 25,00 Přijat
531921 11 25,00 Přijat
535552 12 20,00 Přijat
439938 13 12,50 Přijat
531877 14 12,50 Přijat
531887 15 12,50 Přijat
535481 16 0,00 Nepřijat

Výsledky přijetí - Předškolní a mimoškolní pedagogika - Učitel(ka) mateřské školy - 5 let

Registracni_cislo_zaka Poradi_uchazece Body DiPSy Přijetí/nepřijetí
535490 1 84,04 Přijat
518673 2 77,00 Přijat
535316 3 68,75 Přijat
535489 4 62,22 Přijat
535484 5 57,78 Přijat
535491 6 51,00 Přijat
535487 7 40,63 Přijat
535485 8 40,43 Přijat

Výsledky přijetí - Včelař - zpracovatel včelích produktů - 2 roky

Registracni_cislo Poradi_uchazece Body DiPSy Přijetí/nepřijetí
535521 1 50,00 Přijat
535520 2 0,00 Přijat
535553 3 0,00 Přijat

Podmínky přijímacího řízení ve 3. kole

Přihlášky ve 3. kole přijímacího řízení je možné podávat do 15. 7. 2024.

 • Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v předchozích kolech do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.
 • Přihlášky je možné podávat pouze v papírové formě na předepsaném tiskopisu.

Předepsaný tiskopis přihlášky ZDE

K přihlášce je nutné doložit zdravotní posudek ke stažení ZDE

Přihlášku v papírové podobě zasílejte doporučeně na adresu školy:

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 4375/9, 586 01 Jihlava

nebo doručte osobně do kanceláře školy.

 

RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy – dálkové studium (5 let)

Přijetí uchazeče je na základě:

 • Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy

  Max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

  Při rovnosti bodů rozhoduje:

  1. lepší průměrná známka z matematiky v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
  2. lepší průměrná známka z českého jazyka a literatury v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
  3. losování (v případě, že dojde k rovnosti pořadí rozhodne losování za účasti ředitele školy a dvou členů školské rady)

  Maximální počet přijímaných v dálkovém studiu je 14 uchazečů.

  Jako přílohu k přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře.

Uchazeč musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Uchazeč musí předložit vysvědčení z posledního a předposledního ročníku základní školy.

 

RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy – dálkové zkrácené studium (2 roky)

Podmínkou přijetí je maturitní zkouška.

Přijetí uchazeče je na základě:

 • Průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

  Při rovnosti bodů rozhoduje:

  1. Lepší známka z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
  2. Lepší známka z v pořadí druhé maturitní zkoušky na vysvědčení
  3. Losování (v případě, že dojde k rovnosti pořadí rozhodne losování za účasti ředitele školy a člena školské rady)

  Maximální počet přijímaných v dálkovém zkráceném studiu je 15 uchazečů.

  Jednotná přijímací zkouška ani školní zkouška se nekoná.

Uchazeč musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Uchazeč musí přiložit kopii maturitního vysvědčení.

 

RVP: 41-51-H/02 Včelař – kombinované studium, ŠVP: Včelař – zpracovatel včelích produktů

Podmínkou přijetí je minimálně výuční list nebo maturitní vysvědčení.

Přijetí uchazeče je na základě:

 • Průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení nebo výučním listu max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
 • Při rovnosti bodů rozhoduje:
  1. Losování (v případě, že dojde k rovnosti pořadí rozhodne losování za účasti ředitele školy a dvou členů školské rady)

Maximální počet přijímaných je 10 uchazečů.

Uchazeč musí mít potvrzení od lékaře. Uchazeč musí přiložit kopii výučního listu nebo maturitního vysvědčení.  

 

Zveřejnění výsledků druhého kola přijímacího řízení:

22. července 2024 v 8:00 - možnost nahlédnutí do spisu

26. července 2024 - zveřejnění výsledků

 

Školné v  denním studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí hotově 1 000 Kč zápisné a školné na září 2 000 Kč.

Školné v  dálkovém studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí hotově 1 000 Kč zápisné a školné na 1. čtvrtletí školního roku ve výši 5 000 Kč.

Školné v  kombinovaném studiu je 16 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí hotově 1 000 Kč zápisné a školné na 1. čtvrtletí školního roku ve výši 4 000 Kč

 

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole

65-42-M/02 - Cestovní ruch
Přijatí uchazeči se dostaví k zápisu dne 20. května 2024 v 9:00
 
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost - Právní administrativa a evropská integrace
Přijatí uchazeči se dostaví k zápisu dne 21. května 2024 v 9:00
 
75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika - Učitel, učitelka mateřské školy
Přijatí uchazeči se dostaví k zápisu dne 22. května 2024 v 9:00
 
Školné v denním studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000 Kč. Uchazeč předloží občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

Výsledky přijímacího řízení ve 2. kole

Přijatí uchazeči se dostaví k zápisu dne 24. června 2024 od 9:00 do 15:00

Školné v dálkovém maturitním studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí hotově 1 000 Kč zápisné a školné na 1. čtvrtletí školního roku ve výši 5 000 Kč.

Školné v učebním oboru v kombinovaném studiu je 16 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí hotově 1 000 Kč zápisné a školné na 1. čtvrtletí školního roku ve výši 4 000 Kč

Výsledky přijetí - Předškolní a mimoškolní pedagogika - Učitel(ka) mateřské školy - 2 roky

Výsledky přijetí - Předškolní a mimoškolní pedagogika - Učitel(ka) mateřské školy - 5 let

Výsledky přijetí - Včelař - zpracovatel včelích produktů - 2 roky

Výsledky přijetí - Veřejnosprávní činnost - Právní administrativa a evropská integrace