Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Úřední deska

Úřední deska

Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:

Zápis do dálkového studia a kombinovaného studia

23. června 2023 od 9:00 

K zápisu si přineste občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

Školné v maturitních oborech je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000 Kč.

Školné v učebním oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 1 500 Kč.

V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.

Seznam uchazečů:

Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy

1. DPZ (zkrácené 2leté – 1. ročník)2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – výsledky

Zápis do denního studia ve 2. kole

26. května 2023 od 10:00 obor Právní administrativa a evropská integrace.

K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení uchazeči bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!

Školné v denním studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000 Kč. Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Proti tomuto rozhodnutí je možné se dle § 60e odst. 3 školského zákona odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, tj. do 3 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů dne 28. 4. 2023. Odvolání musí podle § 82 odst. 2 správního řádu obsahovat mimo jiné uvedení, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež vydání rozhodnutí předcházelo. Odvolání se podává u zdejší školy a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina.

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve výroku uvedené škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v této střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Seznam uchazečů:

Zápis do dálkového studia a kombinovaného studia

  • s sebou občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny.

Školné v maturitních oborech je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000 Kč.

Školné v učebním oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 1 500 Kč.

V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.

Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy

  1. DPZ (zkrácené 2leté – 1. ročník)
  2. PZ (zkrácené 2leté – 2. ročník – roční studium)

1. DP (dálkové 5leté – 1. ročník)

Kombinované studium oboru RVP 41-51-H/02 Včelař, ŠVP Včelař – zpracovatel včelích produktů

1. ZKV (zkrácené kombinované 2 roky – 1. ročník)

Dálkové studium oboru RVP Podnikání,  ŠVP Podnikatelství malých firem

1. DS (dálkové 3leté – 1. ročník)

Pořadí uchazečů k přijetí

Denní studium

Výsledek přijímacího řízení najdete v níže uvedených seznamech pod evidenčním číslem své přihlášky ke studiu – evidenční číslo je uvedeno také v pozvánce k přijímacím zkouškám. V případě, že své evid. číslo nemáte, vyžádejte si ho emailem na adrese: skola@secr.cz.

RVP: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu

  • Třída 1. A, A1, A2

RVP: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP: Právní administrativa

  • Třída 1. B

RVP: 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVP: Učitel, učitelka mateřské školy

  • Třída 1. C