Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Úřední deska

Úřední deska

Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:

Podmínky přijímacího řízení pro denní studium

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory. Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na tři střední školy nebo na tři maturitní obory v rámci jedné střední školy. Přihlášky dává dle preferencí školy. Na první místo dá školu na kterou chce nastoupit.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Na ŠECR jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení dle podmínek u jednotlivých oborů:

 

RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch, ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch, ŠVP: Management aktivního volného času, ŠVP: Mediální marketing cestovního ruchu

Bodové hodnocení se skládá z:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
 • 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
 1. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z testu jednotné zkoušky z matematiky

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů. Jako přílohu požadujeme potvrzení lékaře.

Maximální počet přijímaných 30 uchazečů pro RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch. Výběr ŠVP je při zápisu na školu.

 

RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, ŠVP: Právní administrativa a evropská integrace

Bodové hodnocení se skládá z:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
 • 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
 1. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z testu jednotné zkoušky z matematiky

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů. Jako přílohu požadujeme potvrzení od lékaře.

Maximální počet 30 přijímaných uchazečů.

 

RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy

Bodové hodnocení se skládá z:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
 • 35 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
 1. Docházky do základní umělecké školy nebo členství v registrovaném sportovním klubu:
 • 5 bodů za vysvědčení ze 4. a vyššího ročníku základní umělecké školy, nebo členství v registrovaném sportovním klubu v registru České unie sportu (https://iscus.cz) po dobu minimálně 2 roky.
 1. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z testu jednotné zkoušky z matematiky

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů. Uchazeč musí mít jako přílohu potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

Maximální počet 30 přijímaných uchazečů.

 

Uchazeč o studium podává přihlášku do 1. kola nejpozději do 20. 2. 2024. 

Přihlášky se podávají elektronicky v systému DiPSy

Podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

V těchto případech přihlášku zašlete poštou doporučeným dopisem na adresu:
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 9, 586 05 Jihlava

nebo doručíte osobně do kanceláře školy.

Po obdržení přihlášky zašle ředitel školy uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení, která bude obsahovat konkrétní informace o průběhu tohoto řízení.

Přílohou musí uchazeč předložit lékařské vyšetření k danému oboru. Uchazeč, který má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, přiloží k přihlášce platné doporučení školského poradenského zařízení. Osoby vzdělávající se v zahraničí přiloží žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, příp. o zadání JPZ z matematiky v ukrajinštině.

Ověření znalosti českého jazyka

Podmínky přijímacího řízení pro dálkové studium

Uchazeči jsou přijímáni ve třetím kole přijímacího řízení od 28. června.

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium

Přijetí žáka je na základě:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
 • 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

V případě, že uchazeč nekonal jednotnou přijímací zkoušku bude pořadí určeno dle průměrného prospěchu na vysvědčení z posledního a předposledního ročníku základní školy max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

Při rovnosti bodů rozhoduje dřívější datum podání přihlášky.

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů.

Maximální počet přijímaných v dálkovém studiu je 30 uchazečů.

Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové zkrácené studium

Podmínkou přijetí je maturitní zkouška. Podmínkou přijetí do 2. ročníku je pedagogické vysokoškolské vzdělání na pedagogické fakultě.

Pořadí uchazečů pro přijetí ve třetím kole je dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

Při rovnosti bodů rozhoduje:

 1. Dřívější datum podání přihlášky
 2. Lepší známka z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Maximální počet přijímaných v dálkovém zkráceném studiu  30 uchazečů v každém ročníku. Jednotná přijímací zkouška ani školní zkouška se nekoná.

Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

ŠVP: Podnikatelství malých firem, RVP: 64-41-L/51 Podnikání – dálkové nástavbové studium

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika. Podmínkou přijetí je výuční list.

Přijetí žáka je na základě:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
 • 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
 1. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z testu jednotné zkoušky z matematiky

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů. 

V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Maximální počet přijímaných v dálkovém nástavbovém studiu je 10 uchazečů.

ŠVP: Včelař – zpracovatel včelích produktů, RVP: 41-51-H/02 Včelař – kombinované studium

Profilovými předměty oboru jsou odborné předměty – biologie včel, chov včel, zpracování včelích produktů a odborný výcvik na včelí farmě. Podmínkou je výuční list, nebo maturitní vysvědčení. Pořadí uchazečů pro přijetí ve třetím kole je dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení nebo výučním listu max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0). Při rovnosti bodů rozhoduje dřívější datum podání přihlášky. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Maximální počet přijímaných uchazečů je 15. Jednotná přijímací zkouška ani školní zkouška se nekoná.

 

 

Uchazeč o studium podává přihlášku písemně řediteli školy.

Poštou doporučeně na adresu:
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 9, 586 05 Jihlava

nebo doručí osobně do kanceláře školy.

 

Přihláška ke studiu - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přihláška ke studiu - Podnikání

Přihláška ke studiu - Včelař - zpracovatel včelích produktů

Upozornění: Přihláška ke studiu má dvě strany – je nutné vytisknout a posílat vždy OBĚ DVĚ stránky!

Na přihlášce, nebo přílohou musí uchazeč předložit lékařské vyšetření k danému oboru a požadované úředně ověřené dokumenty.