Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Dotace EU

Dotace EU


Novější 1

Projekt „Šablony I – OPJAK – ŠECR Jihlava“

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003688 Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání a spolupráci s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Více

Publikováno 25. 7. 2023 12:15

Projekt Erasmus+ „Za zkušenostmi do Milána“

Projekt mobility přinese žákům nové znalosti a dovednosti v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky. Itálie je vhodným místem pro získávání pedagogických zkušeností, pochází odtud významné pedagogické směry jako například Montessori škola, proto byla zvolena právě tato destinace. V rámci projektu jsme realizujeme jak dlouhodobou, tak i krátkodobou mobilitu.

Více

Publikováno 3. 6. 2023 13:53

Projekt „Pořízení mobilních digitálních technologií – ŠECR“

Účelem dotace je pořízení digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. V rámci této dotace byly pořízeny tři notebooky.

Více

Publikováno 3. 6. 2023 13:49

Projekt „ŠECR Jihlava – doučování 2021/2022“

Projekt je určen na vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Doučování bude přístupné pro všechny žáky školy, kterí jsou ohrožení dopadem pandemie.

Více

Publikováno 3. 6. 2023 13:46

Projekt „Přírodní zahrada pro školu ekonomiky a cestovního ruchu“

Cílem projektu je částečné přesunutí výuky předmětů do venkovních prostor školy za účelem budování vztahu žáků k přírodě, zlepšení výsledků vzdělávání žáků a jejich postoje k životnímu prostředí a zvýšení občanských dovedností, v neposlední řadě i za účelem vyšší spokojenosti a motivace učitelů.

Více

Publikováno 3. 6. 2023 13:39

Energetické úspory pro budovu střední odborné školy IEC Jihlava

Záměrem projektu „Energetické úspory pro budovu střední odborné školy IEC Jihlava“ je dosáhnout energetických úspor v budově školy.

Více

Publikováno 3. 6. 2023 13:34

Dotační program I-KAP II

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a

Více

Publikováno 3. 6. 2023 13:31

Dotační program I-KAP

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a

Více

Publikováno 3. 6. 2023 13:27

Dotační program IROP

Projekt „INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o. – Přístavba a nástavba – nové učebny, škola bez bariér, žijeme spolu“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33.

Více

Publikováno 3. 6. 2023 13:25

Dotační programy OPVVV

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o. – výzva 035

Více

Publikováno 3. 6. 2023 13:23

Novější 1