Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Dotace EU > Dotační program IROP

Dotační program IROPIROP

Projekt „INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o. – Přístavba a nástavba – nové učebny, škola bez bariér, žijeme spolu“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33. Výzva – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL), specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Předmětem projektu „INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o. – Přístavba a nástavba – nové učebny, škola bez bariér, žijeme spolu“  rekonstrukce zastaralých odborných učeben stávající budovy školy za účelem jejich modernizace ve vazbě na zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích.

Cílem projektu je zlepšení a rozšíření infrastruktury pro odbornou výuku, dále zlepšení vybavenosti školy v oblasti odborného a jazykového vzdělávání žáků čtyřletých studijních oborů, a s tím související podpora uplatnění žáků na trhu práce v daném regionu. Stavebními úpravami, pořízením vybavení, zajištěním konektivity a bezbariérovosti školy učeben bude žákům i pedagogům zvýšen standard výuky.