Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Dotace EU > Projekt „Přírodní zahrada pro školu ekonomiky a cestovního ruchu“

Projekt „Přírodní zahrada pro školu ekonomiky a cestovního ruchu“Ministerstvo ŽPStátní fond ŽP

Název projektu

Přírodní zahrada pro Školu ekonomiky a cestovního ruchu

Číslo projektu 1190700380
Datum zahájení realizace projektu 1. 4. 2020
Datum ukončení realizace projektu 30. 11. 2021

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je částečné přesunutí výuky předmětů do venkovních prostor školy za účelem budování vztahu žáků k přírodě, zlepšení výsledků vzdělávání žáků a jejich postoje k životnímu prostředí a zvýšení občanských dovedností, v neposlední řadě i za účelem vyšší spokojenosti a motivace učitelů. Cílem je zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí, tedy vybudování venkovní učebny v rámci přírodní zahrady a nákup pomůcek, které mohou žáci používat ve výuce.

Přírodní zahrada bude v letech udržitelnosti projektu i v letech následujících udržována dle principů přírodních zahrad – nebudou používány žádné chemické přípravky a rašelina, využíván bude kompost z pořízeného kompostéru a přírodní prvky jako spadané listí, větve jehličnanů apod., ponecháme některá místa zahrady neposekaná a některé části nepoklizené jako úkryt pro drobná zvířata a hmyz, budeme zahradu využívat s ohledem na hnízdící živočichy, poskytneme živočichům vodu a potravu v podobě malých napajedel a krmítek.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.