Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Požadavky k přijímacímu řízení v dálkovém studiu

Požadavky k přijímacímu řízení v dálkovém studiuPřihlášky ve 2. kole přijímacího řízení je možné podávat od 21. 5. 2024 do 24. 5. 2024.

Přihlášky podávejte přes systém DiPSy ZDE

Nebo v papírové podobě ZDE

K přihlášce je nutné doložit zdravotní posudek ke stažení ZDE

Přihlášku v papírové podobě zasílejte doporučeně na adresu školy:

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 4375/9, 586 01 Jihlava

nebo doručte osobně do kanceláře školy.

 

RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy – dálkové studium (5 let)

Přijetí uchazeče je na základě:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy.
 • 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

Při rovnosti bodů rozhoduje:

 1. Lepší výsledek z testu jednotné zkoušky z matematiky
 2. Losování (v případě, že dojde k rovnosti pořadí rozhodne losování za účasti ředitele školy a dvou členů školské rady)

Maximální počet přijímaných v dálkovém studiu je 15 uchazečů.

Uchazeč musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Uchazeč musí předložit vysvědčení z posledního a předposledního ročníku základní školy.

 

RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy – dálkové zkrácené studium (2 roky)

Podmínkou přijetí je maturitní zkouška.

Přijetí uchazeče je na základě:

 • Průměrný prospěch na maturitním vysvědčení max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

Při rovnosti bodů rozhoduje:

1. Lepší známka z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

2. Losování (v případě, že dojde k rovnosti pořadí rozhodne losování za účasti ředitele školy a dvou členů školské rady)

 

Maximální počet přijímaných v dálkovém zkráceném studiu je 60 uchazečů. Jednotná přijímací zkouška ani školní zkouška se nekoná.

Uchazeč musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Uchazeč musí přiložit kopii maturitního vysvědčení.

 

RVP: 64-41-L/51 Podnikání, ŠVP: Podnikatelství malých firem – dálkové nástavbové studium (3 roky)

Podmínkou přijetí je výuční list.

Přijetí uchazeče je na základě:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu na výučním listu
 • 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

Při rovnosti bodů rozhoduje:

 1. Lepší výsledek z testu jednotné zkoušky z matematiky
 2. Losování (v případě, že dojde k rovnosti pořadí rozhodne losování za účasti ředitele školy a dvou členů školské rady)

   

Maximální počet přijímaných v dálkovém nástavbovém studiu je 15 uchazečů.

Uchazeč musí mít potvrzení od lékaře. Uchazeč musí přiložit kopii výučního listu. 

 

ŠVP: Včelař – zpracovatel včelích produktů, RVP: 41-51-H/02 Včelař – kombinované studium

Podmínkou přijetí je minimálně výuční list nebo maturitní vysvědčení.

Přijetí uchazeče je na základě:

 • Průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení nebo výučním listu max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
 • Při rovnosti bodů rozhoduje:
  1. Losování (v případě, že dojde k rovnosti pořadí rozhodne losování za účasti ředitele školy a dvou členů školské rady)

Maximální počet přijímaných je 15 uchazečů.

Uchazeč musí mít potvrzení od lékaře. Uchazeč musí přiložit kopii výučního listu nebo maturitního vysvědčení.  

 

 

Zveřejnění výsledků druhého kola přijímacího řízení:

20. června 2024 v 8:00 - možnost nahlédnutí do spisu

21. června 2024 - zveřejnění výsledků

 

Zápis do dálkového a kombinovaného studia:

24. června 2024 od 9:00 do 15:00 hod. – s sebou občanský průkaz.

Školné v  dálkovém studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí hotově 1 000 Kč zápisné a školné na 1. čtvrtletí školního roku ve výši 5 000 Kč.

Školné v  kombinovaném studiu je 16 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí hotově 1 000 Kč zápisné a školné na 1. čtvrtletí školního roku ve výši 4 000 Kč