Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Požadavky k přijímacímu řízení v dálkovém studiu

Požadavky k přijímacímu řízení v dálkovém studiuUchazeči jsou přijímáni ve třetím kole přijímacího řízení od 28. června.

 

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium

Přijetí žáka je na základě:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
 • 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

V případě, že uchazeč nekonal jednotnou přijímací zkoušku bude pořadí určeno dle průměrného prospěchu na vysvědčení z posledního a předposledního ročníku základní školy max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

Při rovnosti bodů rozhoduje dřívější datum podání přihlášky.

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů.

Maximální počet přijímaných v dálkovém studiu je 30 uchazečů.

Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové zkrácené studium

Podmínkou přijetí je maturitní zkouška. Podmínkou přijetí do 2. ročníku je pedagogické vysokoškolské vzdělání na pedagogické fakultě.

Pořadí uchazečů pro přijetí ve třetím kole je dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

Při rovnosti bodů rozhoduje:

 1. Dřívější datum podání přihlášky
 2. Lepší známka z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Maximální počet přijímaných v dálkovém zkráceném studiu  30 uchazečů v každém ročníku. Jednotná přijímací zkouška ani školní zkouška se nekoná.

Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

ŠVP: Podnikatelství malých firem, RVP: 64-41-L/51 Podnikání – dálkové nástavbové studium

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika. Podmínkou přijetí je výuční list.

Přijetí žáka je na základě:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
 • 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
 1. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z testu jednotné zkoušky z matematiky

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů. 

V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Maximální počet přijímaných v dálkovém nástavbovém studiu je 10 uchazečů.

ŠVP: Včelař – zpracovatel včelích produktů, RVP: 41-51-H/02 Včelař – kombinované studium

Profilovými předměty oboru jsou odborné předměty – biologie včel, chov včel, zpracování včelích produktů a odborný výcvik na včelí farmě. Podmínkou je výuční list, nebo maturitní vysvědčení. Pořadí uchazečů pro přijetí ve třetím kole je dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení nebo výučním listu max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0). Při rovnosti bodů rozhoduje dřívější datum podání přihlášky. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Maximální počet přijímaných uchazečů je 15. Jednotná přijímací zkouška ani školní zkouška se nekoná.

 

Uchazeč o studium podává přihlášku písemně řediteli školy.

Poštou doporučeně na adresu:
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 9, 586 05 Jihlava

nebo doručí osobně do kanceláře školy.

Uchazeči jsou přijímáni ve třetím kole přijímacího řízení na konci června.

Přihláška ke studiu - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přihláška ke studiu - Podnikání

Přihláška ke studiu - Včelař - zpracovatel včelích produktů

Upozornění: Přihláška ke studiu má dvě strany – je nutné vytisknout a posílat vždy OBĚ DVĚ stránky!

Na přihlášce, nebo přílohou musí uchazeč předložit lékařské vyšetření k danému oboru a požadované úředně ověřené dokumenty.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Zápis do dálkového a kombinovaného studia

??. června 2024 od 9:00 do 15:00 hod – s sebou občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny..

Školné v  dálkovém studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí hotově 1 000 Kč zápisné a školné na 1. čtvrtletí školního roku ve výši 5 000 Kč.

Školné v  kombinovaném studiu je 16 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí hotově 1 000 Kč zápisné a školné na 1. čtvrtletí školního roku ve výši 4 000 Kč