Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Požadavky k přijímacímu řízení v dálkovém studiu

Požadavky k přijímacímu řízení v dálkovém studiuJednotná zkouška je povinná pro nezkrácený dálkový maturitní obor ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Přijímací řízení se v 1. kole skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky na střední školy a hodnocení výsledků žáků ze základní školy průměrem známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy. Váhy hodnocení jsou 60 % státní jednotná přijímací zkouška a 40 % průměr známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy ZŠ.

Bodové hodnocení v 1. kole se skládá:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní zkoušky max. 60 bodů
   Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max 30 bodů (při úspěšnosti 100 %)
   Hodnocení testu z matematiky (M) max 30 bodů (při úspěšnosti 100 %)
 2. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ max. 40 bodů
   Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku max. 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0)

Přijímací řízení se v 2. a dalším kole skládá z hodnocení výsledků žáků ze základní školy průměrem známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy. Váhy hodnocení jsou 100 % průměr známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy.

Bodové hodnocení ve 2. kole se skládá z:

 • průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0)

Ve zkráceném studiu se uchazeči přijímají dle data podání přihlášky. Uchazeči, kteří nejsou přijatí v předchozím roce budou zařazení do přijímacího řízení v dalším školním roce se zachováním pořadí.

Podmínky přijetí jsou uvedeny níže u jednotlivých oborů.

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, pohybové, hudební a výtvarné nadání a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. Ve školním roce 2023-24 nebude otevřen 1. ročník.

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové zkrácené studium

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, pohybové, hudební a výtvarné nadání a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Přijetí žáka je dle pořadí došlých přihlášek, přijímací zkoušky se nekonají. Maximální počet přijímaných v dálkovém zkráceném studiu do 30 uchazečů v každém ročníku.

ŠVP: Podnikatelství malých firem, RVP: 64-41-L/51 Podnikání – dálkové nástavbové studium

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika. Podmínkou je výuční list. Přijetí žáka je dle pořadí došlých přihlášek, písemné přijímací zkoušky se nekonají. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Ve školním roce 2023-24 nebude otevřen 1. ročník.

ŠVP: Včelař – zpracovatel včelích produktů, RVP: 41-51-H/02 Včelař – kombinované studium

Profilovými předměty oboru jsou odborné předměty – biologie včel, chov včel, zpracování včelích produktů a odborný výcvik na včelí farmě. Podmínkou je výuční list, nebo maturitní vysvědčení. Přijetí žáka je dle pořadí došlých přihlášek, písemné přijímací zkoušky se nekonají. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Maximální počet přijímaných uchazečů je 20.

Uchazeč o studium podává přihlášku do 1. kola nejpozději do 1. 3. 2023 přímo řediteli školy na adresu školy:

Jihlava
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 9, 586 05 Jihlava

nebo doručí osobně do kanceláře školy.

Během měsíce dubna zašle ředitel školy uchazeči oznámení o evidenci přihlášky a zařazení do příjímacího řízení, které bude obsahovat konkrétní informace o průběhu tohoto řízení.

Přihláška ke studiu - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přihláška ke studiu - Podnikání

Přihláška ke studiu - Včelař - zpracovatel včelích produktů

Upozornění: Přihláška ke studiu má dvě strany – je nutné vytisknout a posílat vždy OBĚ DVĚ stránky!

Na přihlášce, nebo přílohou musí uchazeč předložit lékařské vyšetření k danému oboru.

Termíny přijímacího řízení

Státní přijímací zkouška pro pětileté studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

1. termín: 13. dubna 2023

2. termín: 14. dubna 2023

Zápis do dálkového a kombinovaného studia

23. června 2023 od 9:00 do 15:00 hod – s sebou občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny..

Školné v  dálkovém studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000 Kč.

Školné v  kombinovaném studiu je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 1 500 Kč