Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Požadavky k přijímacímu řízení v denním studiu

Požadavky k přijímacímu řízení v denním studiuInformace pro rodiče a žáky ZDE

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Hodnocení na vysvědčení

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory. Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na tři střední školy nebo na tři maturitní obory v rámci jedné střední školy. Přihlášky dává dle preferencí školy. Na první místo dá školu na kterou chce nastoupit.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Na ŠECR jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení dle podmínek u jednotlivých oborů:

 

RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch, ŠVP: Management aktivního volného času, ŠVP: Mediální marketing cestovního ruchu

Bodové hodnocení se skládá z:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
 • 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
 1. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z testu jednotné zkoušky z matematiky

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů. Jako přílohu požadujeme potvrzení lékaře.

Maximální počet přijímaných 30 uchazečů pro RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch. Výběr ŠVP je při zápisu na školu.

 

RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, ŠVP: Právní administrativa a evropská integrace

Bodové hodnocení se skládá z:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
 • 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
 1. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z testu jednotné zkoušky z matematiky

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů. Jako přílohu požadujeme potvrzení od lékaře.

Maximální počet 30 přijímaných uchazečů.

 

RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy

Bodové hodnocení se skládá z:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní jednotné zkoušky max. 60 bodů:
 • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 • Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 1. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposlední třídy a 1. pololetí poslední třídy základní školy
 • 35 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
 1. Docházky do základní umělecké školy nebo členství v registrovaném sportovním klubu:
 • 5 bodů za vysvědčení ze 4. a vyššího ročníku základní umělecké školy, nebo členství v registrovaném sportovním klubu v registru České unie sportu (https://iscus.cz) po dobu minimálně 2 roky.
 1. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z testu jednotné zkoušky z matematiky

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů. Uchazeč musí mít jako přílohu potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

Maximální počet 30 přijímaných uchazečů.

 

Uchazeč o studium podává přihlášku do 1. kola nejpozději do 20. 2. 2024. 

Přihlášky se podávají elektronicky v systému DiPSy

Podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

V těchto případech přihlášku zašlete poštou doporučeným dopisem na adresu:
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 9, 586 05 Jihlava

nebo doručíte osobně do kanceláře školy.

Po obdržení přihlášky zašle ředitel školy uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení, která bude obsahovat konkrétní informace o průběhu tohoto řízení.

Přílohou musí uchazeč předložit lékařské vyšetření k danému oboru.

Termíny přijímacího řízení

Státní přijímací zkouška na denní maturitní studium

1. termín: 12. dubna 2024

2. termín: 15. dubna 2024

Zápis do denního studia

 • bude upřesněno od 9:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a od 11:00 obor Právní administrativa
 • bude upřesněno od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

 

Náhradní termín bude upřesněno od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v denním studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000 Kč. Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny.