Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Požadavky k přijímacímu řízení v denním studiu

Požadavky k přijímacímu řízení v denním studiuJednotná zkouška je povinná pro maturitní obory. Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Na ŠECR jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení:

Přijímací řízení se skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky na střední školy a hodnocení výsledků žáků ze základní školy průměrem známek z vysvědčení v 1. a 2. pololetí v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy. Váhy hodnocení jsou 60 % státní jednotná přijímací zkouška a 40 % průměr známek z vysvědčení v 1. a 2. pololetí v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

Bodové hodnocení se skládá z:

 1. Výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní zkoušky max. 60 bodů:
   Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
   Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).
 2. Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ max. 40 bodů.
   Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku max. 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů z přijímacích zkoušek a výsledku prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Přijímací řízení se v 2. a dalším kole skládá z hodnocení výsledků žáků ze základní školy průměrem známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy. Váhy hodnocení jsou 100 % průměr známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy.

Bodové hodnocení ve 2. kole se skládá z:

 • průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0)

Podmínky přijetí jsou uvedeny níže u jednotlivých oborů:

ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, zeměpis, dějepis a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. 

Maximální počet přijímaných 20 uchazečů pro ŠVP – EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

ŠVP: Management aktivního volného času, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, zeměpis, tělesná výchova a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. 

Maximální počet přijímaných 6 uchazečů pro ŠVP – MANAGEMENT AKTIVNÍHO VOLNÉHO ČASU

ŠVP: Mediální marketing cestovního ruchu, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, zeměpis, tělesná výchova a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. 

Maximální počet přijímaných 6 uchazečů pro ŠVP – MEDIÁLNÍ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU

ŠVP: Právní administrativa a evropská integrace, RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky.

Maximální počet 30 přijímaných uchazečů.

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, pohybové, hudební a výtvarné nadání a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky.

Maximální počet 30 přijímaných uchazečů.

Uchazeč o studium podává přihlášku do 1. kola nejpozději do 1. 3. 2023 přímo řediteli školy na adresu školy:

Jihlava
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 9, 586 05 Jihlava

nebo doručí osobně do kanceláře školy.

Po obdržení přihlášky zašle ředitel školy uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení, která bude obsahovat konkrétní informace o průběhu tohoto řízení.

Upozornění: Přihláška ke studiu má dvě strany – je nutné vytisknout a posílat vždy OBĚ DVĚ stránky!

Na přihlášce, nebo přílohou musí uchazeč předložit lékařské vyšetření k danému oboru.

Termíny přijímacího řízení

Státní přijímací zkouška na denní maturitní studium

1. termín: 13. dubna 2023

2. termín: 14. dubna 2023

Zápis do denního studia

 • 2. května 2023 od 9:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a od 11:00 obor Právní administrativa
 • 3. května 2023 od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení studenti bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!

Náhradní termín 5. května 2023 od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v denním studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000 Kč. Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.